1
WithU Verona Radostin Stoytchev Simoni Dario
21
25
23
23
3
Gas Sales Bluenergy Piacenza Lorenzo Bernardi Botti Massimo
25
23
25
25

Traguardi importanti


 • Simon Robertlandy

  Gas Sales Bluenergy Piacenza

  -11

  100 punti


 • Sapozhkov Maksim

  WithU Verona

  Raggiunto!

  25 muri punto


 • Simon Robertlandy

  Gas Sales Bluenergy Piacenza

  -2

  25 muri punto

Play by Play

 • 9Keita NoumoryERRORE IN BATTUTA
 • 19Mozic RokATTACCO PUNTO
 •     
 • 13Spirito LucaERRORE IN BATTUTA
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO PUNTO
 •     
 •     
 • 18Mosca LeandroBATTUTA
 •     
 •     
 • 19Mozic RokBATTUTA
 • 19Mozic RokATTACCO PUNTO
 •     
 •     
 • 19Mozic RokATTACCO MURATO
 •     
 •     
 • 19Mozic RokATTACCO MURATO
 •     
 •     
 •     
 • 2Perrin John GordonRICEZIONE ERRATA
 •     
 • 5Sapozhkov MaksimERRORE IN ATTACCO
 •     
 • 19Mozic RokATTACCO
 •     
 • 5Sapozhkov MaksimBATTUTA
 •     
 •     
 • 11Grozdanov AleksBATTUTA
 • 19Mozic RokATTACCO PUNTO
 •     
 • 9Keita NoumoryERRORE IN BATTUTA
 •     
 •     
 • 13Spirito LucaBATTUTA
 • 11Grozdanov AleksATTACCO PUNTO
 •     
 • 13Spirito LucaBATTUTA
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO PUNTO
 •     
 • 1Cortesia LorenzoERRORE IN BATTUTA
 • 1Cortesia LorenzoATTACCO PUNTO
 •     
 • 19Mozic RokERRORE IN BATTUTA
 • 19Mozic RokATTACCO PUNTO
 •     
 •     
 • 5Sapozhkov MaksimBATTUTA
 •     
 •     
 • 11Grozdanov AleksBATTUTA
 •     
 • 9Keita NoumoryERRORE IN BATTUTA
 • 19Mozic RokMURO PUNTO
 •     
 • 9Keita NoumoryBATTUTA
 •     
 • 9Keita NoumoryBATTUTA
 • 11Grozdanov AleksATTACCO PUNTO
 •     
 •     
 • 13Spirito LucaBATTUTA
 •     
 •     
 • 1Cortesia LorenzoBATTUTA
 • 12Jensen Mads KyedATTACCO PUNTO
 •     
 • 19Mozic RokERRORE IN BATTUTA
 •     
 •     
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO MURATO
 • 19Mozic RokATTACCO
 •     
 • 5Sapozhkov MaksimERRORE IN BATTUTA
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO PUNTO
 • 1Cortesia LorenzoATTACCO
 •     
 •     
 • 11Grozdanov AleksBATTUTA
 •     
 • 5Sapozhkov MaksimERRORE IN ATTACCO
 •     
 • 9Keita NoumoryERRORE IN BATTUTA
 •     
 •     
 • 13Spirito LucaBATTUTA
 • 9Keita NoumoryATTACCO PUNTO
 •     
 • 9Keita NoumoryRICEZIONE ERRATA
 •     
 •     
 • 13Spirito LucaBATTUTA
 • 9Keita NoumoryATTACCO PUNTO
 •     
 • 9Keita NoumoryATTACCO
 •     
 • 9Keita NoumoryATTACCO
 •     
 •     
 • 1Cortesia LorenzoBATTUTA
 • 2Perrin John GordonATTACCO PUNTO
 •     
 •     
 • 19Mozic RokBATTUTA
 • 19Mozic RokATTACCO PUNTO
 •     
 • 19Mozic RokBATTUTA
 •     
 • 5Sapozhkov MaksimERRORE IN BATTUTA
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO PUNTO
 •     
 • 20Gaggini MarcoRICEZIONE ERRATA
 •     
 •     
 • 11Grozdanov AleksBATTUTA
 •     
 • 9Keita NoumoryERRORE IN BATTUTA
 • 11Grozdanov AleksATTACCO PUNTO
 •     
 •     
 • 13Spirito LucaBATTUTA
 • 11Grozdanov AleksATTACCO PUNTO
 •     
 • 13Spirito LucaBATTUTA
 • 9Keita NoumoryATTACCO PUNTO
 • 9Keita NoumoryATTACCO
 •     
 •     
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO MURATO
 • 9Keita NoumoryATTACCO
 •     
 •     
 • 18Mosca LeandroBATTUTA
 •     
 •     
 • 19Mozic RokBATTUTA
 •     
 • 9Keita NoumoryATTACCO
 •     
 • 19Mozic RokBATTUTA
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO PUNTO
 •     
 •     
 • 5Sapozhkov MaksimBATTUTA
 • 19Mozic RokATTACCO PUNTO
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO
 •     
 •     
 • 11Grozdanov AleksBATTUTA
 •     
 • 19Mozic RokRICEZIONE ERRATA
 •     
 •     
 • 9Keita NoumoryBATTUTA
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO PUNTO
 •     
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO
 •     
 •     
 • 13Spirito LucaBATTUTA
 • 11Grozdanov AleksATTACCO PUNTO
 •     
 •     
 •     
 • 18Mosca LeandroBATTUTA
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO PUNTO
 •     
 • 19Mozic RokATTACCO
 •     
 •     
 • 19Mozic RokBATTUTA
 • 18Mosca LeandroATTACCO PUNTO
 •     
 • 5Sapozhkov MaksimERRORE IN BATTUTA
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO PUNTO
 •     
 • 11Grozdanov AleksERRORE IN BATTUTA
 •     
 •     
 • 11Grozdanov AleksATTACCO
 •     
 •     
 • 9Keita NoumoryBATTUTA
 •     
 • 9Keita NoumoryACE
 • 9Keita NoumoryATTACCO PUNTO
 •     
 •     
 • 13Spirito LucaBATTUTA
 •     
 • 18Mosca LeandroERRORE IN BATTUTA
 • 9Keita NoumoryATTACCO PUNTO
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO
 •     
 •     
 • 11Grozdanov AleksBATTUTA
 • 19Mozic RokMURO PUNTO
 •     
 • 11Grozdanov AleksBATTUTA
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO PUNTO
 • 11Grozdanov AleksBATTUTA
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO PUNTO
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO
 •     
 •     
 • 19Mozic RokATTACCO
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO
 • 19Mozic RokATTACCO
 •     
 • 9Keita NoumoryERRORE IN BATTUTA
 •     
 • 9Keita NoumoryACE
 • 11Grozdanov AleksMURO PUNTO
 •     
 • 9Keita NoumoryBATTUTA
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO PUNTO
 •     
 •     
 • 13Spirito LucaBATTUTA
 •     
 • 18Mosca LeandroERRORE IN BATTUTA
 •     
 •     
 • 9Keita NoumoryATTACCO MURATO
 •     
 •     
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO
 •     
 • 19Mozic RokERRORE IN BATTUTA
 • 19Mozic RokATTACCO PUNTO
 • 19Mozic RokATTACCO
 •     
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO
 •     
 • 5Sapozhkov MaksimERRORE IN BATTUTA
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO PUNTO
 •     
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO
 •     
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO
 •     
 • 19Mozic RokRICEZIONE ERRATA
 •     
 •     
 • 11Grozdanov AleksBATTUTA
 • 19Mozic RokATTACCO PUNTO
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO
 •     
 •     
 • 9Keita NoumoryBATTUTA
 • 9Keita NoumoryATTACCO PUNTO
 •     
 •     
 • 13Spirito LucaBATTUTA
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO PUNTO
 •     
 •     
 • 18Mosca LeandroBATTUTA
 • 9Keita NoumoryATTACCO PUNTO
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO
 •     
 •     
 •     
 •     
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO MURATO
 •     
 • 19Mozic RokBATTUTA
 •     
 • 19Mozic RokACE
 •     
 • 19Mozic RokATTACCO
 •     
 • 19Mozic RokATTACCO
 •     
 •     
 •     
 • 5Sapozhkov MaksimBATTUTA
 •     
 • 5Sapozhkov MaksimACE
 •     
 •     
 • 11Grozdanov AleksBATTUTA
 • 9Keita NoumoryATTACCO PUNTO
 •     
 • 11Grozdanov AleksBATTUTA
 • 11Grozdanov AleksATTACCO PUNTO
 •     
 •     
 • 19Mozic RokATTACCO MURATO
 • 11Grozdanov AleksATTACCO
 •     
 •     
 • 9Keita NoumoryBATTUTA
 •     
 • 9Keita NoumoryACE
 • 11Grozdanov AleksMURO PUNTO
 •     
 • 9Keita NoumoryBATTUTA
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO PUNTO
 •     
 • 9Keita NoumoryRICEZIONE ERRATA
 •     
 •     
 • 13Spirito LucaBATTUTA
 •     
 •     
 •     
 •     
 • 5Sapozhkov MaksimBATTUTA
 • 19Mozic RokATTACCO PUNTO
 •     
 •     
 • 19Mozic RokATTACCO MURATO
 • 19Mozic RokATTACCO
 • 19Mozic RokATTACCO
 •     
 •     
 •     
 • 11Grozdanov AleksBATTUTA
 • 5Sapozhkov MaksimMURO PUNTO
 •     
 • 19Mozic RokATTACCO
 •     
 •     
 • 19Mozic RokATTACCO
 •     
 • 19Mozic RokATTACCO
 •     
 •     
 • 9Keita NoumoryBATTUTA
 •     
 •     
 • 13Spirito LucaBATTUTA
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO PUNTO
 •     
 •     
 • 18Mosca LeandroBATTUTA
 • 2Perrin John GordonATTACCO PUNTO
 •     
 •     
 • 19Mozic RokBATTUTA
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO PUNTO
 • 19Mozic RokBATTUTA
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO PUNTO
 •     
 •     
 • 19Mozic RokATTACCO
 •     
 • 9Keita NoumoryRICEZIONE ERRATA
 •     
 •     
 •     
 • 5Sapozhkov MaksimBATTUTA
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO PUNTO
 •     
 •     
 • 11Grozdanov AleksBATTUTA
 •     
 • 9Keita NoumoryERRORE IN BATTUTA
 • 5Sapozhkov MaksimMURO PUNTO
 •     
 •     
 •     
 • 9Keita NoumoryBATTUTA
 • 5Sapozhkov MaksimMURO PUNTO
 •     
 • 9Keita NoumoryBATTUTA
 • 11Grozdanov AleksMURO PUNTO
 •     
 • 9Keita NoumoryATTACCO
 •     
 •     
 • 9Keita NoumoryATTACCO
 •     
 •     
 • 13Spirito LucaBATTUTA
 •     
 •     
 • 18Mosca LeandroBATTUTA
 • 9Keita NoumoryATTACCO PUNTO
 • 18Mosca LeandroBATTUTA
 •     
 •     
 • 19Mozic RokBATTUTA
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO PUNTO
 •     
 • 5Sapozhkov MaksimERRORE IN BATTUTA
 • 19Mozic RokATTACCO PUNTO
 •     
 • 19Mozic RokERRORE IN ATTACCO
 •     
 •     
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO MURATO
 •     
 • 9Keita NoumoryRICEZIONE ERRATA
 •     
 • 20Gaggini MarcoRICEZIONE ERRATA
 •     
 •     
 •     
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO
 •     
 • 11Grozdanov AleksBATTUTA
 • 19Mozic RokATTACCO PUNTO
 •     
 • 11Grozdanov AleksBATTUTA
 • 19Mozic RokATTACCO PUNTO
 •     
 • 9Keita NoumoryERRORE IN BATTUTA
 • 19Mozic RokATTACCO PUNTO
 •     
 • 9Keita NoumoryBATTUTA
 • 5Sapozhkov MaksimATTACCO PUNTO
 •     
 •     
 • 13Spirito LucaBATTUTA
 • 23 - 25
 • 23 - 24
 • 22 - 24
 • 22 - 24
 • 22 - 23
 • 21 - 23
 • 21 - 23
 • 21 - 22
 • 21 - 22
 • 20 - 22
 • 20 - 21
 • 20 - 21
 • 19 - 21
 • 19 - 21
 • 19 - 20
 • 19 - 20
 • 19 - 20
 • 19 - 19
 • 19 - 19
 • 19 - 19
 • 19 - 19
 • 19 - 19
 • 19 - 18
 • 19 - 18
 • 19 - 17
 • 19 - 17
 • 19 - 17
 • 19 - 17
 • 19 - 17
 • 18 - 17
 • 18 - 16
 • 18 - 16
 • 17 - 16
 • 17 - 16
 • 17 - 15
 • 16 - 15
 • 16 - 14
 • 16 - 14
 • 15 - 14
 • 15 - 14
 • 15 - 14
 • 14 - 14
 • 14 - 14
 • 14 - 13
 • 13 - 13
 • 13 - 13
 • 13 - 12
 • 12 - 12
 • 12 - 12
 • 12 - 11
 • 12 - 11
 • 11 - 11
 • 11 - 10
 • 11 - 10
 • 10 - 10
 • 10 - 9
 • 9 - 9
 • 9 - 9
 • 9 - 9
 • 8 - 9
 • 8 - 9
 • 7 - 9
 • 7 - 9
 • 7 - 8
 • 7 - 8
 • 6 - 8
 • 6 - 7
 • 6 - 7
 • 5 - 7
 • 5 - 7
 • 5 - 6
 • 4 - 6
 • 4 - 5
 • 4 - 5
 • 4 - 5
 • 4 - 5
 • 4 - 4
 • 3 - 4
 • 3 - 4
 • 3 - 4
 • 3 - 3
 • 3 - 3
 • 2 - 3
 • 2 - 2
 • 2 - 2
 • 2 - 1
 • 1 - 1
 • 1 - 0
 • 1 - 0
 • 0 - 0
 • 23 - 25
 • 23 - 24
 • 23 - 24
 • 23 - 23
 • 23 - 23
 • 22 - 23
 • 22 - 23
 • 22 - 23
 • 22 - 23
 • 22 - 23
 • 22 - 23
 • 22 - 22
 • 22 - 22
 • 21 - 22
 • 21 - 22
 • 21 - 21
 • 21 - 21
 • 20 - 21
 • 20 - 21
 • 20 - 21
 • 19 - 21
 • 19 - 20
 • 18 - 20
 • 18 - 20
 • 18 - 19
 • 18 - 19
 • 18 - 18
 • 18 - 18
 • 17 - 18
 • 17 - 17
 • 16 - 17
 • 16 - 17
 • 16 - 16
 • 16 - 16
 • 15 - 16
 • 15 - 16
 • 15 - 16
 • 14 - 16
 • 14 - 16
 • 14 - 16
 • 14 - 15
 • 14 - 15
 • 14 - 15
 • 14 - 15
 • 14 - 14
 • 14 - 14
 • 13 - 14
 • 13 - 13
 • 13 - 13
 • 12 - 13
 • 12 - 13
 • 12 - 13
 • 12 - 13
 • 11 - 13
 • 11 - 13
 • 11 - 12
 • 11 - 12
 • 10 - 12
 • 10 - 12
 • 10 - 12
 • 10 - 11
 • 10 - 11
 • 9 - 11
 • 9 - 10
 • 9 - 10
 • 9 - 9
 • 9 - 9
 • 8 - 9
 • 8 - 9
 • 8 - 9
 • 8 - 9
 • 8 - 8
 • 8 - 8
 • 7 - 8
 • 7 - 8
 • 7 - 7
 • 7 - 7
 • 7 - 7
 • 6 - 7
 • 6 - 7
 • 6 - 7
 • 6 - 7
 • 6 - 6
 • 6 - 6
 • 5 - 6
 • 5 - 6
 • 5 - 5
 • 4 - 5
 • 4 - 5
 • 4 - 4
 • 3 - 4
 • 3 - 3
 • 3 - 3
 • 3 - 3
 • 3 - 2
 • 3 - 2
 • 2 - 2
 • 2 - 2
 • 1 - 2
 • 1 - 2
 • 1 - 1
 • 1 - 1
 • 0 - 1
 • 25 - 23
 • 24 - 23
 • 24 - 23
 • 24 - 23
 • 24 - 22
 • 24 - 22
 • 23 - 22
 • 23 - 22
 • 23 - 22
 • 22 - 22
 • 22 - 22
 • 21 - 22
 • 21 - 22
 • 21 - 22
 • 21 - 21
 • 21 - 21
 • 21 - 21
 • 21 - 21
 • 21 - 21
 • 21 - 20
 • 20 - 20
 • 20 - 20
 • 19 - 20
 • 19 - 20
 • 19 - 20
 • 18 - 20
 • 18 - 20
 • 18 - 19
 • 18 - 19
 • 17 - 19
 • 17 - 18
 • 16 - 18
 • 16 - 17
 • 16 - 17
 • 16 - 17
 • 16 - 16
 • 16 - 16
 • 16 - 16
 • 16 - 15
 • 15 - 15
 • 15 - 15
 • 15 - 15
 • 15 - 15
 • 15 - 15
 • 15 - 14
 • 14 - 14
 • 14 - 14
 • 14 - 14
 • 14 - 14
 • 14 - 14
 • 14 - 14
 • 14 - 13
 • 14 - 13
 • 14 - 12
 • 14 - 12
 • 13 - 12
 • 13 - 12
 • 13 - 12
 • 13 - 11
 • 13 - 11
 • 12 - 11
 • 12 - 11
 • 12 - 10
 • 12 - 10
 • 11 - 10
 • 11 - 10
 • 11 - 9
 • 11 - 9
 • 10 - 9
 • 10 - 9
 • 10 - 9
 • 10 - 8
 • 10 - 8
 • 10 - 7
 • 10 - 7
 • 10 - 7
 • 10 - 7
 • 9 - 7
 • 9 - 7
 • 8 - 7
 • 8 - 7
 • 8 - 7
 • 8 - 7
 • 8 - 7
 • 8 - 6
 • 8 - 6
 • 8 - 6
 • 7 - 6
 • 7 - 6
 • 6 - 6
 • 6 - 5
 • 6 - 5
 • 5 - 5
 • 5 - 5
 • 5 - 5
 • 4 - 5
 • 4 - 5
 • 4 - 4
 • 4 - 4
 • 4 - 4
 • 4 - 4
 • 4 - 3
 • 4 - 3
 • 3 - 3
 • 3 - 3
 • 2 - 3
 • 2 - 3
 • 2 - 3
 • 1 - 3
 • 1 - 3
 • 1 - 2
 • 1 - 2
 • 1 - 1
 • 1 - 1
 • 0 - 1
 • 0 - 0
 • 21 - 25
 • 21 - 24
 • 21 - 24
 • 20 - 24
 • 20 - 24
 • 20 - 23
 • 20 - 23
 • 20 - 23
 • 20 - 23
 • 20 - 23
 • 20 - 23
 • 20 - 22
 • 20 - 22
 • 19 - 22
 • 19 - 22
 • 19 - 22
 • 19 - 22
 • 19 - 21
 • 19 - 21
 • 19 - 21
 • 19 - 21
 • 19 - 21
 • 19 - 20
 • 19 - 20
 • 18 - 20
 • 18 - 19
 • 18 - 19
 • 17 - 19
 • 17 - 18
 • 17 - 18
 • 17 - 18
 • 16 - 18
 • 16 - 18
 • 16 - 17
 • 16 - 17
 • 15 - 17
 • 15 - 17
 • 14 - 17
 • 14 - 17
 • 14 - 16
 • 14 - 16
 • 14 - 16
 • 14 - 15
 • 14 - 15
 • 14 - 14
 • 14 - 14
 • 14 - 14
 • 13 - 14
 • 13 - 14
 • 13 - 13
 • 13 - 13
 • 12 - 13
 • 12 - 12
 • 11 - 12
 • 11 - 12
 • 11 - 12
 • 11 - 12
 • 11 - 12
 • 10 - 12
 • 10 - 12
 • 10 - 12
 • 9 - 12
 • 9 - 12
 • 9 - 12
 • 9 - 12
 • 9 - 11
 • 9 - 11
 • 9 - 11
 • 9 - 10
 • 9 - 10
 • 8 - 10
 • 8 - 9
 • 8 - 9
 • 7 - 9
 • 7 - 9
 • 6 - 9
 • 6 - 8
 • 6 - 8
 • 5 - 8
 • 5 - 8
 • 5 - 7
 • 4 - 7
 • 4 - 7
 • 4 - 6
 • 4 - 6
 • 4 - 5
 • 4 - 5
 • 4 - 5
 • 4 - 4
 • 4 - 4
 • 4 - 3
 • 4 - 3
 • 4 - 2
 • 4 - 2
 • 4 - 2
 • 4 - 2
 • 4 - 2
 • 3 - 2
 • 3 - 2
 • 3 - 2
 • 2 - 2
 • 2 - 2
 • 2 - 1
 • 1 - 1
 • 1 - 1
 • 1 - 1
 • 0 - 1
 • 0 - 1
 • 0 - 0
 •   
 •   
 • BATTUTARecine Francesco3
 •   
 •   
 • BATTUTABrizard Antoine6
 • ATTACCO PUNTOLeal Yoandy9
 •   
 • ERRORE IN BATTUTADe Weijer Freek19
 • ATTACCO PUNTOAlonso Roamy5
 •   
 •   
 • BATTUTALeal Yoandy9
 • MURO PUNTOBrizard Antoine6
 •   
 • BATTUTALeal Yoandy9
 • MURO PUNTOBrizard Antoine6
 •   
 • ATTACCORecine Francesco3
 • ATTACCOBrizard Antoine6
 • BATTUTALeal Yoandy9
 •   
 • ACELeal Yoandy9
 •   
 • ATTACCOLeal Yoandy9
 •   
 • ATTACCOLeal Yoandy9
 •   
 • ERRORE IN BATTUTARomanò Yuri17
 • ATTACCO PUNTOAlonso Roamy5
 •   
 •   
 • BATTUTASimon Robertlandy13
 •   
 • ERRORE IN BATTUTARecine Francesco3
 • ATTACCO PUNTOLeal Yoandy9
 •   
 •   
 • ATTACCORomanò Yuri17
 •   
 •   
 • BATTUTABrizard Antoine6
 •   
 •   
 • BATTUTAAlonso Roamy5
 •   
 •   
 • BATTUTALeal Yoandy9
 • ATTACCO PUNTOAlonso Roamy5
 •   
 • ERRORE IN BATTUTARomanò Yuri17
 • ATTACCO PUNTOLeal Yoandy9
 •   
 • ERRORE IN BATTUTASimon Robertlandy13
 •   
 •   
 • ATTACCO MURATORomanò Yuri17
 •   
 • ERRORE IN ATTACCOLeal Yoandy9
 •   
 •   
 • BATTUTARecine Francesco3
 • ATTACCO PUNTOSimon Robertlandy13
 •   
 • ERRORE IN BATTUTABrizard Antoine6
 • ATTACCO PUNTORomanò Yuri17
 •   
 •   
 • BATTUTAAlonso Roamy5
 •   
 • ERRORE IN BATTUTALeal Yoandy9
 • MURO PUNTORecine Francesco3
 •   
 •   
 • BATTUTALeal Yoandy9
 •   
 •   
 •   
 • BATTUTARomanò Yuri17
 • ATTACCO PUNTORomanò Yuri17
 •   
 • ERRORE IN BATTUTASimon Robertlandy13
 •   
 • BATTUTASimon Robertlandy13
 •   
 • ERRORE IN BATTUTARecine Francesco3
 • ATTACCO PUNTOSimon Robertlandy13
 •   
 •   
 • BATTUTABrizard Antoine6
 •   
 • ACESimon Robertlandy13
 • ATTACCO PUNTOSimon Robertlandy13
 •   
 •   
 • ATTACCOSimon Robertlandy13
 •   
 • ATTACCOLeal Yoandy9
 •   
 • BATTUTABasic Luka1
 • ATTACCO PUNTORomanò Yuri17
 •   
 •   
 • BATTUTABrizard Antoine6
 • ATTACCO PUNTORomanò Yuri17
 •   
 •   
 • ATTACCOBasic Luka1
 •   
 • ERRORE IN BATTUTACaneschi Edoardo18
 •   
 •   
 • BATTUTALeal Yoandy9
 •   
 • ACELeal Yoandy9
 • ATTACCO PUNTOLeal Yoandy9
 •   
 • ERRORE IN BATTUTARomanò Yuri17
 •   
 •   
 • BATTUTASimon Robertlandy13
 • ATTACCO PUNTOBasic Luka1
 •   
 •   
 • ATTACCOLeal Yoandy9
 •   
 •   
 •   
 • BATTUTASantos De Souza Ricardo Lucarelli8
 • MURO PUNTOLeal Yoandy9
 •   
 •   
 • BATTUTASantos De Souza Ricardo Lucarelli8
 • ATTACCO PUNTOLeal Yoandy9
 •   
 • ERRORE IN BATTUTABrizard Antoine6
 • ATTACCO PUNTOLeal Yoandy9
 •   
 • ERRORE IN ATTACCOLeal Yoandy9
 •   
 • ATTACCORomanò Yuri17
 •   
 •   
 • BATTUTACaneschi Edoardo18
 • ATTACCO PUNTOSantos De Souza Ricardo Lucarelli8
 •   
 •   
 •   
 • BATTUTALeal Yoandy9
 • ATTACCO PUNTOLeal Yoandy9
 •   
 • ERRORE IN BATTUTARomanò Yuri17
 •   
 • ACERomanò Yuri17
 • ATTACCO PUNTOLeal Yoandy9
 •   
 •   
 • ATTACCOLeal Yoandy9
 •   
 • BATTUTAAlonso Roamy5
 • ATTACCO PUNTORomanò Yuri17
 •   
 •   
 • BATTUTASantos De Souza Ricardo Lucarelli8
 • ATTACCO PUNTOAlonso Roamy5
 • ATTACCOAlonso Roamy5
 •   
 •   
 • ATTACCORomanò Yuri17
 •   
 • BATTUTABrizard Antoine6
 • ATTACCO PUNTOLeal Yoandy9
 •   
 •   
 • BATTUTACaneschi Edoardo18
 •   
 •   
 • BATTUTALeal Yoandy9
 •   
 • ERRORE IN BATTUTARomanò Yuri17
 • ATTACCO PUNTOSantos De Souza Ricardo Lucarelli8
 •   
 • BATTUTARomanò Yuri17
 • ATTACCO PUNTORomanò Yuri17
 •   
 • RICEZIONE ERRATAScanferla Leonardo10
 •   
 •   
 • BATTUTAAlonso Roamy5
 • ATTACCO PUNTOSantos De Souza Ricardo Lucarelli8
 •   
 • ERRORE IN BATTUTASantos De Souza Ricardo Lucarelli8
 •   
 •   
 •   
 • BATTUTARomanò Yuri17
 • ATTACCO PUNTOLeal Yoandy9
 •   
 •   
 • ATTACCO MURATORomanò Yuri17
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 • BATTUTACaneschi Edoardo18
 • ATTACCO PUNTORomanò Yuri17
 •   
 •   
 •   
 • BATTUTACaneschi Edoardo18
 •   
 • RICEZIONE ERRATAScanferla Leonardo10
 •   
 •   
 • ATTACCO MURATORomanò Yuri17
 •   
 •   
 • BATTUTASantos De Souza Ricardo Lucarelli8
 • ATTACCO PUNTORomanò Yuri17
 •   
 • ERRORE IN BATTUTABrizard Antoine6
 •   
 • ERRORE IN BATTUTASimon Robertlandy13
 • MURO PUNTOCaneschi Edoardo18
 •   
 • BATTUTASimon Robertlandy13
 • ATTACCO PUNTORomanò Yuri17
 •   
 • BATTUTASimon Robertlandy13
 •   
 •   
 •   
 • ATTACCOLeal Yoandy9
 •   
 • BATTUTALeal Yoandy9
 •   
 •   
 • ATTACCOSimon Robertlandy13
 •   
 • ATTACCOLeal Yoandy9
 •   
 • BATTUTARomanò Yuri17
 •   
 • ACERomanò Yuri17
 • ATTACCO PUNTOLeal Yoandy9
 •   
 •   
 •   
 • BATTUTAAlonso Roamy5
 • ATTACCO PUNTOAlonso Roamy5
 •   
 •   
 • BATTUTASantos De Souza Ricardo Lucarelli8
 • ATTACCO PUNTOSantos De Souza Ricardo Lucarelli8
 •   
 •   
 • BATTUTABrizard Antoine6
 • ATTACCO PUNTOBrizard Antoine6
 •   
 •   
 •   
 • BATTUTACester Enrico12
 • ATTACCO PUNTOBrizard Antoine6
 • BATTUTACester Enrico12
 • MURO PUNTOBrizard Antoine6
 •   
 • ATTACCOCester Enrico12
 •   
 • RICEZIONE ERRATAScanferla Leonardo10
 •   
 • ERRORE IN ATTACCOSantos De Souza Ricardo Lucarelli8
 •   
 • ATTACCOSantos De Souza Ricardo Lucarelli8
 •   
 • BATTUTALeal Yoandy9
 • ATTACCO PUNTOLeal Yoandy9
 • ATTACCORomanò Yuri17
 •   
 • RICEZIONE ERRATALeal Yoandy9
 •   
 • ERRORE IN BATTUTARomanò Yuri17
 • ATTACCO PUNTORomanò Yuri17
 •   
 •   
 • ATTACCORomanò Yuri17
 •   
 •   
 • BATTUTAAlonso Roamy5
 • MURO PUNTOCester Enrico12
 •   
 •   
 • BATTUTAAlonso Roamy5
 • ATTACCO PUNTOLeal Yoandy9
 •   
 • RICEZIONE ERRATALeal Yoandy9
 •   
 •   
 • ATTACCO MURATORomanò Yuri17
 •   
 •   
 • BATTUTASantos De Souza Ricardo Lucarelli8
 •   
 • ACESantos De Souza Ricardo Lucarelli8
 • ATTACCO PUNTORomanò Yuri17
 •   
 • ERRORE IN BATTUTABrizard Antoine6
 • ATTACCO PUNTOLeal Yoandy9
 • BATTUTABrizard Antoine6
 • ATTACCO PUNTOBrizard Antoine6
 •   
 •   
 • BATTUTARomanò Yuri17
 • MURO PUNTOBrizard Antoine6
 •   
 •   
 •   
 • ATTACCOSimon Robertlandy13
 • BATTUTARomanò Yuri17
 • ATTACCO PUNTOSantos De Souza Ricardo Lucarelli8
 •   
 •   
 • ATTACCO MURATOLeal Yoandy9
 •   
 • BATTUTAAlonso Roamy5
 • ATTACCO PUNTORomanò Yuri17
 •   
 • ATTACCOLeal Yoandy9
 •   
 • BATTUTAAlonso Roamy5
 • ATTACCO PUNTOLeal Yoandy9
 •   
 • ERRORE IN BATTUTASantos De Souza Ricardo Lucarelli8
 • ATTACCO PUNTORomanò Yuri17
 •   
 •   
 • BATTUTABrizard Antoine6
 • ATTACCOLeal Yoandy9
 •   
 •   
 • BATTUTACester Enrico12
 • ATTACCO PUNTOSantos De Souza Ricardo Lucarelli8
 •   
 •   
 •   
 •   
 • BATTUTALeal Yoandy9
 • ATTACCO PUNTORomanò Yuri17
 •   
 • BATTUTALeal Yoandy9
 •   
 • ACELeal Yoandy9
 • ATTACCO PUNTOLeal Yoandy9
 • ATTACCORomanò Yuri17
 •   
 •   
 • BATTUTARomanò Yuri17
 • ATTACCO PUNTOLeal Yoandy9
 •   
 • ERRORE IN BATTUTAAlonso Roamy5
 •   
 •   
 • ATTACCO MURATOLeal Yoandy9
 • ATTACCOLeal Yoandy9
 • ATTACCOLeal Yoandy9
 •   
 •   
 • ATTACCO MURATOLeal Yoandy9
 •   
 •   
 • ATTACCO MURATOAlonso Roamy5
 •   
 • BATTUTASantos De Souza Ricardo Lucarelli8
 • ATTACCO PUNTOLeal Yoandy9
 •   
 • BATTUTASantos De Souza Ricardo Lucarelli8
 • ATTACCO PUNTORomanò Yuri17
 •   
 • ERRORE IN BATTUTABrizard Antoine6
 • ATTACCO PUNTOAlonso Roamy5
 •   
 •   
 •   
 • ERRORE IN BATTUTACester Enrico12
 • ATTACCO PUNTORomanò Yuri17
 •   
 •   
 • BATTUTALeal Yoandy9
 •   
 •   
 • BATTUTARomanò Yuri17
 •   
 • BATTUTARomanò Yuri17
 • MURO PUNTOLeal Yoandy9
 •   
 • BATTUTARomanò Yuri17
 •   
 • ACERomanò Yuri17
 •   
 • ACERomanò Yuri17
 • ATTACCO PUNTORomanò Yuri17
 • ATTACCOLeal Yoandy9
 •   
 • ATTACCOLeal Yoandy9
 •   
 •   
 • ATTACCOCester Enrico12
 •   
 •   
 • BATTUTAAlonso Roamy5
 •   
 •   
 • ATTACCORomanò Yuri17
 •   
 •   
 • BATTUTASantos De Souza Ricardo Lucarelli8
 • ATTACCO PUNTOSantos De Souza Ricardo Lucarelli8
 •   

Giocatori

 • WithU Verona

 • 15Bonisoli Pietro
 • 1Cortesia Lorenzo
 • 20Gaggini Marco
 • 11Grozdanov Aleks
 • 12Jensen Mads Kyed
 • 9Keita Noumory
 • 3Magalini Giulio
 • 18Mosca Leandro
 • 19Mozic Rok
 • 7Vieira De Oliveira Raphael
 • 2Perrin John Gordon
 • 5Sapozhkov Maksim
 • 13Spirito Luca
 • 21Zanotti Andrea
 • S1
 • *
 • 3
 • 2
 • 6
 • 5
 • *
 • 4
 • 1
 • S2
 • *
 • *
 • 4
 • 3
 • 1
 • 6
 • *
 • 5
 • 2
 • S3
 • *
 • *
 • *
 • 4
 • 3
 • 1
 • 6
 • *
 • 5
 • 2
 • S4
 • *
 • 1
 • *
 • 4
 • *
 • 3
 • *
 • 6
 • *
 • 5
 • 2
 • S5
 • punti
 • 0
 • 1
 • 0
 • 9
 • 1
 • 12
 • 0
 • 1
 • 16
 • 0
 • 2
 • 24
 • 0
 • 0
 • errori*
 • 0
 • 1
 • 3
 • 1
 • 0
 • 13
 • 0
 • 2
 • 6
 • 0
 • 2
 • 7
 • 1
 • 0
 • attacchi punto
 • 0
 • 1
 • 0
 • 6
 • 1
 • 9
 • 0
 • 1
 • 13
 • 0
 • 2
 • 20
 • 0
 • 0
 • muri punto
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • ace
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • Gas Sales Bluenergy Piacenza

 • 5Alonso Roamy
 • 1Basic Luka
 • 6Brizard Antoine
 • 18Caneschi Edoardo
 • 12Cester Enrico
 • 19De Weijer Freek
 • 4Gironi Fabrizio
 • 2Hoffer Nicolò
 • 9Leal Yoandy
 • 8Santos De Souza Ricardo Lucarelli
 • 3Recine Francesco
 • 17Romanò Yuri
 • 10Scanferla Leonardo
 • 13Simon Robertlandy
 • S1
 • 3
 • 1
 • *
 • 6
 • 5
 • 2
 • 4
 • *
 • *
 • S2
 • 3
 • 1
 • *
 • 6
 • 5
 • 2
 • 4
 • *
 • *
 • S3
 • 3
 • *
 • 1
 • 6
 • 5
 • 2
 • 4
 • *
 • *
 • S4
 • 6
 • 1
 • *
 • *
 • 5
 • 2
 • 4
 • *
 • 3
 • S5
 • punti
 • 6
 • 1
 • 7
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 23
 • 8
 • 1
 • 21
 • 0
 • 4
 • errori*
 • 2
 • 0
 • 5
 • 1
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 5
 • 3
 • 2
 • 6
 • 3
 • 3
 • attacchi punto
 • 6
 • 1
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 18
 • 7
 • 0
 • 17
 • 0
 • 3
 • muri punto
 • 0
 • 0
 • 4
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • ace
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 1
 • 0
 • 4
 • 0
 • 1
* errori battuta + errori ricezione + errori attacco (S=, R=, R/, A=)